Vägbeskrivning Från Ystad
Kör väg 9 (Österleden) mot Simrishamn. Sväng höger in på Ö. Kustvägen (efter Nybrostrand) kör 15,2 km. Sväng vänster in på Sandhammarvägen (i korsningen Hagestad 4-Sandhammaren 1) kör 892 m. Sväng höger in på Hagestad Mossaväg, kör 500 m. Du är framme hos Österlenvin.

Vägbeskrivning från Löderup
Kör Österlenvägen mot Borrby. Sväng in på Sandhammarvägen (Sandhammaren 6) kör 3,5 km. genom Ekesåkra by. Sväng in på Hagestad Mossaväg, kör 500 m.
Du är framme hos Österlenvin.Länk till Hitta.se:
http://www.hitta.se/Route.aspx?origin=Ystad&destination=Hagestad%20Mossav%E4g%204%20L%D6DERUP#6145902;1374558;Ystad;;Ystad;|6142383;1396183;Hagestad%20Mossav%C3%83%C2%A4g;4;;L%C3%83%C2%96DERUP
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver